dow Watch Naruto Shippuden Episodes Shippuuden Online Subbed and Dubbed

Watch Naruto Online & Naruto Shippuden Episodes!

Watch & Download Naruto & Naruto Shippuden (Shippuuden) streaming for free at NarutoGet.com. We have all the Naruto Shippuden episodes, Naruto Season 1-9 (Episode 1-220) and Naruto Movies.
Naruto Shippuden Episode 417
Latest Episode
Episode Title: You'll Be My Backup
Naruto Shippuden Episode 416
Latest Episode
Episode Title: The Formation of Team Minato

Watch Naruto Shippuden/Shippuuden Episodes Online

Naruto Shippuden Episode 417
You'll Be My Backup
Naruto Shippuden Episode 416
The Formation of Team Minato
Naruto Shippuden Episode 415
The Two Mangekyo
Naruto Shippuden Episode 414
On the Brink of Death
Naruto Shippuden Episode 413
Hopes Entrusted to the Future
Naruto Shippuden Episode 412
Neji's Judgment
Naruto Shippuden Episode 411
The Targeted Tailed Beast
Naruto Shippuden Episode 410
The Hidden Plot Set Into Motion
Naruto Shippuden Episode 409
Their Backs
Naruto Shippuden Episode 408
The Cursed Puppet
Naruto Shippuden Episode 407
The Yamanaka Clan: Secret Ninjutsu
Naruto Shippuden Episode 406
The Place Where I Belong
Naruto Shippuden Episode 405
The Imprisoned Pair
Naruto Shippuden Episode 404
Tenten's Troubles
Naruto Shippuden Episode 403
Unwavering Gutsiness
Naruto Shippuden Episode 402
Escape vs. Pursuit
Naruto Shippuden Episode 401
The Ultimate
Naruto Shippuden Episode 400
As a Taijutsu User
Naruto Shippuden Episode 399
Survival in the Demon Desert
Naruto Shippuden Episode 398
The Night Before the Second Exam
Naruto Shippuden Episode 397
One Worthy As A Leader
Naruto Shippuden Episode 396
The Three Questions
Naruto Shippuden Episode 395
The Chunin Exams Begin!
Naruto Shippuden Episode 394
The New Chunin Exams
Naruto Shippuden Episode 393
A True Ending
Naruto Shippuden Episode 392
The Hidden Heart
Naruto Shippuden Episode 391
Madara Uchiha Arises
Naruto Shippuden Episode 390
Hanabi's Decision
Naruto Shippuden Episode 389
The Adored Elder Sister
Naruto Shippuden Episode 388
My First Friend
Naruto Shippuden Episode 387
The Promise That Was Kept
Naruto Shippuden Episode 386
I'm Always Watching
Naruto Shippuden Episode 385
Obito Uchiha
Naruto Shippuden Episode 384
A Heart Filled With Comrades
Naruto Shippuden Episode 383
Pursuing Hope
Naruto Shippuden Episode 382
A Shinobi's Dream
Naruto Shippuden Episode 381
The Divine Tree
Naruto Shippuden Episode 380
The Day Naruto was Born
Naruto Shippuden Episode 379
An Opening
Naruto Shippuden Episode 378
The Ten Tails' Jinchuriki
Naruto Shippuden Episode 377
Naruto vs. Mecha Naruto
Naruto Shippuden Episode 376
The Directive to Take the Nine-Tails!
Naruto Shippuden Episode 375
Kakashi vs. Obito
Naruto Shippuden Episode 374
The New Three
Naruto Shippuden Episode 373
Team 7 Assemble!"
Naruto Shippuden Episode 372
Something to Fill the Hole
Naruto Shippuden Episode 371
Hole
Naruto Shippuden Episode 370
Sasuke's Answer
Naruto Shippuden Episode 369
My True Dream
Naruto Shippuden Episode 368
The Era of Warring States
Naruto Shippuden Episode 367
Hashirama and Madara
Naruto Shippuden Episode 366
The All-Knowing
Naruto Shippuden Episode 365
Those Who Dance in the Shadows
Naruto Shippuden Episode 364
The Connected Ones
Naruto Shippuden Episode 363
The Allied Shinobi Forces Jutsu
Naruto Shippuden Episode 362
Kakashi's Determination
Naruto Shippuden Episode 361
Team Seven
Naruto Shippuden Episode 360
Supervising Jonin
Naruto Shippuden Episode 359
The Night of the Tragedy
Naruto Shippuden Episode 358
Coup d'Etat
Naruto Shippuden Episode 357
An Uchiha ANBU
Naruto Shippuden Episode 356
Shinobi of the Leaf
Naruto Shippuden Episode 355
The Targeted Sharingan
Naruto Shippuden Episode 354
Their Own Paths
Naruto Shippuden Episode 353
Orochimaru's Test Subject
Naruto Shippuden Episode 352
The Rogue Ninja Orochimaru
Naruto Shippuden Episode 351
Hashirama's Cells
Naruto Shippuden Episode 350
Minato's Death
Naruto Shippuden Episode 349
Kakashi: Shadow of the ANBU Black Ops
Naruto Shippuden Episode 348
The New Akatsuki
Naruto Shippuden Episode 347
Creeping Shadow
Naruto Shippuden Episode 346
World of Dreams
Naruto Shippuden Episode 345
I'm in Hell
Naruto Shippuden Episode 344
Obito and Madara
Naruto Shippuden Episode 343
Who Are You?
Naruto Shippuden Episode 342
The Secret of the Transportation Technique
Naruto Shippuden Episode 341
Orochimaru's Return
Naruto Shippuden Episode 340
The Reanimation Jutsu: Release
Naruto Shippuden Episode 339
I Will Always Love You
Naruto Shippuden Episode 338
Izanagi and Izanami
Naruto Shippuden Episode 337
Activation: Izanami
Naruto Shippuden Episode 336
Kabuto Yakushi
Naruto Shippuden Episode 335
To Each Their Own Leaf
Naruto Shippuden Episode 334
Sibling Tag Team
Naruto Shippuden Episode 333
The Risks of the Reanimation Jutsu
Naruto Shippuden Episode 332
The Will of Stone
Naruto Shippuden Episode 331
Eyes That See in the Dark
Naruto Shippuden Episode 330
Promise of Victory
Naruto Shippuden Episode 329
Two-Man Team
Naruto Shippuden Episode 328
Kurama
Naruto Shippuden Episode 327
Nine Tails
Naruto Shippuden Episode 326
Four-Tails: King of the Sage Monkeys
Naruto Shippuden Episode 325
Jinchuriki vs. Jinchuriki!!
Naruto Shippuden Episode 324
The Unbreakable Mask and the Popped Bubbles
Naruto Shippuden Episode 323
The Five Kage Assemble
Naruto Shippuden Episode 322
Madara Uchiha
Naruto Shippuden Episode 321
Reinforcements Arrive
Naruto Shippuden Episode 320
Run, Omoi!
Naruto Shippuden Episode 319
The Soul That Dwells Within a Puppet
Naruto Shippuden Episode 318
A Hole in the Heart - The Other Jinchuriki
Naruto Shippuden Episode 317
Shino vs. Torune!!
Naruto Shippuden Episode 316
The Reanimated Allied Forces
Naruto Shippuden Episode 315
Lingering Snow
Naruto Shippuden Episode 314
The Sad Sun Shower
Naruto Shippuden Episode 313
Rain Followed by Snow, with Some Lightning
Naruto Shippuden Episode 312
The Old Man and the Dragon's Eye
Naruto Shippuden Episode 311
Prologue of Road to Ninja
Naruto Shippuden Episode 310
The Castle Falls
Naruto Shippuden Episode 309
An A-Rank Mission: The Contest
Naruto Shippuden Episode 308
Crescent Moon Night
Naruto Shippuden Episode 307
Fade into the Moonlight
Naruto Shippuden Episode 306
The Heart's Eye
Naruto Shippuden Episode 305
The Vengeful
Naruto Shippuden Episode 304
The Underworld Transfer Jutsu
Naruto Shippuden Episode 303
Ghosts of the Past
Naruto Shippuden Episode 302
Terror! The Steam Imp
Naruto Shippuden Episode 301
Paradox
Naruto Shippuden Episode 300
The Mizukage, The Giant Clam, and The Mirage
Naruto Shippuden Episode 299
The Ones Who Are Acknowledged
Naruto Shippuden Episode 298
Finally They Meet!! Naruto vs. Itachi
Naruto Shippuden Episode 297
A Father's Hope, A Mother's Love
Naruto Shippuden Episode 296
Naruto Joins the War!!
Naruto Shippuden Episode 295
Power - Final Episode
Naruto Shippuden Episode 294
Chikara Power - Episode 5
Naruto Shippuden Episode 293
Chikara Power - Episode 4
Naruto Shippuden Episode 292
Chikara Power - Episode 3
Naruto Shippuden Episode 291
Chikara Power - Episode 2
Naruto Shippuden Episode 290
Chikara Power - Episode 1
Naruto Shippuden Episode 289
Lightning Blade: Ameyuri Ringo!
Naruto Shippuden Episode 288
Danger: Jinpachi and Kushimaru!
Naruto Shippuden Episode 287
One Worth Betting On
Naruto Shippuden Episode 286
Things You Can't Get Back
Naruto Shippuden Episode 285
Scorch Style User! Pakura of the Hidden Sand
Naruto Shippuden Episode 284
Helmet Splitter: Jinin Akebino!
Naruto Shippuden Episode 283
Two Suns!
Naruto Shippuden Episode 282
The Secret Origin of the Ultimate Tag Team!
Naruto Shippuden Episode 281
Allied Mom Forces!!
Naruto Shippuden Episode 280
The Artist's Aesthetics
Naruto Shippuden Episode 279
The White Zetsu's Trap
Naruto Shippuden Episode 278
The Targeted Medical Ninja
Naruto Shippuden Episode 277
The Sign of Settlement
Naruto Shippuden Episode 276
Invasion of the Gedou Mazou
Naruto Shippuden Episode 275
A Message from the Heart
Naruto Shippuden Episode 274
Special: A Time For Oaths Farewell! Part 2
Naruto Shippuden Episode 273
Special: A Time For Oaths Farewell! Part 1
Naruto Shippuden Episode 272
Mifune vs. Hanzo
Naruto Shippuden Episode 271
Road to Sakura
Naruto Shippuden Episode 270
Golden Bonds
Naruto Shippuden Episode 269
Forbidden Words
Naruto Shippuden Episode 268
Everyone's Fierce Battle !!
Naruto Shippuden Episode 267
Konoha's Genius Strategist
Naruto Shippuden Episode 266
The First and Last Opponent
Naruto Shippuden Episode 265
An Old Nemesis Returns
Naruto Shippuden Episode 264
Secrets of the Reanimation Jutsu
Naruto Shippuden Episode 263
Sai and Shin
Naruto Shippuden Episode 262
War Begins!
Naruto Shippuden Episode 261
For My Friend
Naruto Shippuden Episode 260
Schism
Naruto Shippuden Episode 259
Rift
Naruto Shippuden Episode 258
Rivals
Naruto Shippuden Episode 257
Meeting
Naruto Shippuden Episode 256
Amass! Shinobi Allied Forces
Naruto Shippuden Episode 255
The Artist Returns
Naruto Shippuden Episode 254
Super S Rank Top Secret Mission
Naruto Shippuden Episode 253 English Subbed
The Bridge to Peace
Naruto Shippuden Episode 252 English Subbed
The Angel of Death
Naruto Shippuden Episode 251 English Subbed
The Man Known as Kisame
Naruto Shippuden Episode 250 English Subbed
A Battle in Paradise!
Naruto Shippuden Episode 249 English Subbed
Thank You
Naruto Shippuden Episode 248 English Subbed
Fourth Hokage's Death Match
Naruto Shippuden Episode 247 English Subbed
Target: Nine Tails
Naruto Shippuden Episode 246 English Subbed
The Orange Spark
Naruto Shippuden Episode 245 English Subbed
The Next Challenge! Naruto vs. The Nine Tails
Naruto Shippuden Episode 244 English Subbed
Killer Bee and Motoi
Naruto Shippuden Episode 243 English Subbed
Landing! Paradise Island?
Naruto Shippuden Episode 242 English Subbed
Naruto's Vow
Naruto Shippuden Episode 241 English Subbed
Kakashi, My Eternal Rival!
Naruto Shippuden Episode 240 English Subbed
Kiba's Determination
Naruto Shippuden Episode 239 English Subbed
The Legendary Ino-Shika-Cho
Naruto Shippuden Episode 238 English Subbed
Sai's Day Off
Naruto Shippuden Episode 237 English Subbed
Ah, My Hero Lady Tsunade!
Naruto Shippuden Episode 236 English Subbed
Friends You Can Count On
Naruto Shippuden Episode 235 English Subbed
The Kunoichi of Nadeshiko Village
Naruto Shippuden Episode 234 English Subbed
Naruto's Favorite Pupil
Naruto Shippuden Episode 233 English Subbed
Naruto's Imposter
Naruto Shippuden Episode 232 English Subbed
The Girls Get Together
Naruto Shippuden Episode 231 English Subbed
The Closed Route
Naruto Shippuden Episode 230 English Subbed
Revenge of the Shadow Clones
Naruto Shippuden Episode 229 English Subbed
Mushrooms from Hell!
Naruto Shippuden Episode 228 English Subbed
Fight! Rock Lee!
Naruto Shippuden Episode 227 English Subbed
The Forgotten Island
Naruto Shippuden Episode 226 English Subbed
Battleship Island
Naruto Shippuden Episode 225 English Subbed
The Cursed Ghost Ship
Naruto Shippuden Episode 224 English Subbed
The Ninja of Benisu
Naruto Shippuden Episode 223 English Subbed
The Young Man and the Sea
Naruto Shippuden Episode 222 English Subbed
The Five Kage's Decision
Naruto Shippuden Episode 221 English Subbed
Storage
Naruto Shippuden Episode 220 English Subbed
Prophecy of the Great Lord Elder
Naruto Shippuden Episode 219 English Subbed
Kakashi Hatake, the Hokage
Naruto Shippuden Episode 218 English Subbed
The Five Great Nations Mobilize
Naruto Shippuden Episode 217 English Subbed
The Infiltrator
Naruto Shippuden Episode 216 English Subbed
Top-Class Shinobi
Naruto Shippuden Episode 215 English Subbed
Two Fates
Naruto Shippuden Episode 214 English Subbed
The Burden
Naruto Shippuden Episode 213 English Subbed
Lost Bonds
Naruto Shippuden Episode 212 English Subbed
Sakura's Resolve
Naruto Shippuden Episode 211 English Subbed
Danzo Shimura
Naruto Shippuden Episode 210 English Subbed
The Forbidden Ocular Jutsu
Naruto Shippuden Episode 209 English Subbed
Danzo's Right Arm
Naruto Shippuden Episode 208 English Subbed
As a Friend
Naruto Shippuden Episode 207 English Subbed
The Tailed Beast vs. The Tailless Tailed Beast
Naruto Shippuden Episode 206 English Subbed
Sakura's Feelings
Naruto Shippuden Episode 205 English Subbed
Declaration of War
Naruto Shippuden Episode 204 English Subbed
The Five Kage's Power
Naruto Shippuden Episode 203 English Subbed
Sasuke's Ninja Way
Naruto Shippuden Episode 202 English Subbed
Sprinting Lightning
Naruto Shippuden Episode 201 English Subbed
Painful Decision
Naruto Shippuden Episode 200 English Subbed
Naruto's Plea
Naruto Shippuden Episode 199 English Subbed
Enter the Five Kage
Naruto Shippuden Episode 198 English Subbed
Five Kage Summit's Eve
Naruto Shippuden Episode 197 English Subbed
The Sixth Hokage Danzo
Naruto Shippuden Episode 196 English Subbed
Drive Towards Darkness
Naruto Shippuden Episode 195 English Subbed
Team 10's Teamwork
Naruto Shippuden Episode 194 English Subbed
The Worst Three-Legged Race
Naruto Shippuden Episode 193 English Subbed
The Man Who Died Twice
Naruto Shippuden Episode 192 English Subbed
Neji Chronicles
Naruto Shippuden Episode 191 English Subbed
Kakashi Love Song
Naruto Shippuden Episode 190 English Subbed
Naruto and the Old Soldier
Naruto Shippuden Episode 189 English Subbed
Sasuke's Paw Encyclopedia
Naruto Shippuden Episode 188 English Subbed
Record of the Gutsy Ninja
Naruto Shippuden Episode 187 English Subbed
Tale of the Gutsy Teacher
Naruto Shippuden Episode 186 English Subbed
Ah, Medicinal Pill of Youth
Naruto Shippuden Episode 185 English Subbed
Animal District
Naruto Shippuden Episode 184 English Subbed
Deploy! Team Tenten
Naruto Shippuden Episode 183 English Subbed
Naruto: Outbreak
Naruto Shippuden Episode 182 English Subbed
Gaara's Bond
Naruto Shippuden Episode 181 English Subbed
Naruto's School of Revenge
Naruto Shippuden Episode 180 English Subbed
Inari's Courage Put to the Test
Naruto Shippuden Episode 179 English Subbed
Kakashi Hatake, The Jonin!
Naruto Shippuden Episode 178 English Subbed
Iruka's Decision
Naruto Shippuden Episode 177 English Subbed
Iruka's Ordeal
Naruto Shippuden Episode 176 English Subbed
Rookie Instructor Iruka
Naruto Shippuden Episode 175 English Subbed
Hero of the Hidden Leaf
Naruto Shippuden Episode 174 English Subbed
Tale of Naruto Uzumaki
Naruto Shippuden Episode 173 English Subbed
Origin of Pain
Naruto Shippuden Episode 172 English Subbed
Meeting
Naruto Shippuden Episode 171 English Subbed
The Fourth Hokage's Legacy 2
Naruto Shippuden Episode 170 English Subbed
The Fourth Hokage's Legacy
Naruto Shippuden Episode 169 English Subbed
The Two Students
Naruto Shippuden Episode 168 English Subbed
The Fourth Hokage
Naruto Shippuden Episode 167 English Subbed
Planetary Devastation
Naruto Shippuden Episode 166 English Subbed
Confessions
Naruto Shippuden Episode 165 English Subbed
Nine-Tails, Captured!
Naruto Shippuden Episode 164 English Subbed
Sage Mode Limit Reached!
Naruto Shippuden Episode 163 English Subbed
Explode! Sage Mode
Naruto Shippuden Episode 162 English Subbed
Pain to the World
Naruto Shippuden Episode 161 English Subbed
Given Name, Konohamaru!
Naruto Shippuden Episode 160 English Subbed
Mystery of Pain
Naruto Shippuden Episode 159 English Subbed
Pain vs. Kakashi
Naruto Shippuden Episode 158 English Subbed
Power to Believe
Naruto Shippuden Episode 157 English Subbed
Assault on the Leaf Village!
Naruto Shippuden Episode 156 English Subbed
Surpassing the Master
Naruto Shippuden Episode 155 English Subbed
The First Challenge
Naruto Shippuden Episode 154 English Subbed
Decryption
Naruto Shippuden Episode 153 English Subbed
Following the Master's Shadow
Naruto Shippuden Episode 152 English Subbed
Somber News
Naruto Shippuden Episode 151 English Subbed
Master and Student
Naruto Shippuden Episode 150 English Subbed
The Forbidden Jutsu Released
Naruto Shippuden Episode 149 English Subbed
Separation
Naruto Shippuden Episode 148 English Subbed
Heir to Darkness
Naruto Shippuden Episode 147 English Subbed
Rogue Ninja's Past
Naruto Shippuden Episode 146 English Subbed
The Successor's Wish
Naruto Shippuden Episode 145 English Subbed
Successor of the Forbidden Jutsu
Naruto Shippuden Episode 144 English Subbed
Wanderer
Naruto Shippuden Episode 143 English Subbed
The Eight-Tails vs. Sasuke
Naruto Shippuden Episode 142 English Subbed
Battle of Unraikyo
Naruto Shippuden Episode 141 English Subbed
Truth
Naruto Shippuden Episode 140 English Subbed
Fate
Naruto Shippuden Episode 139 English Subbed
The Mystery of Tobi
Naruto Shippuden Episode 138 English Subbed
The End
Naruto Shippuden Episode 137 English Subbed
Amaterasu
Naruto Shippuden Episode 136 English Subbed
The Light & Dark of the Mangekyo Sharingan
Naruto Shippuden Episode 135 English Subbed
The Longest Moment! Sasuke vs. Itachi!!!
Naruto Shippuden Episode 134 English Subbed
Banquet Invitation
Naruto Shippuden Episode 133 English Subbed
The Tale of Jiraiya the Gallant
Naruto Shippuden Episode 132 English Subbed
The Six Paths of Pain
Naruto Shippuden Episode 131 English Subbed
Honored Sage Mode
Naruto Shippuden Episode 130 English Subbed
The Man Who Became God
Naruto Shippuden Episode 129 English Subbed
Infiltrate! The Village Hidden in the Rain
Naruto Shippuden Episode 128 English Subbed
Tales of a Gutsy Ninja: Jiraiya Ninja Scroll
Naruto Shippuden Episode 127 English Subbed
Tales of a Gutsy Ninja: Jiraiya Ninja Scroll PART 1
Naruto Shippuden Episode 126 English Subbed
Dust
Naruto Shippuden Episode 125 English Subbed
Disappearance
Naruto Shippuden Episode 124 English Subbed
Art
Naruto Shippuden Episode 123 English Subbed
Clash!
Naruto Shippuden Episode 122 English Subbed
The Hunt
Naruto Shippuden Episode 121 English Subbed
Assemble
Naruto Shippuden Episode 119 & 120 English Subbed
Kakashi Chronicles - A Boy's Life on the Battlefield
Naruto Shippuden Episode 118 English Subbed
Formation!
Naruto Shippuden Episode 117 English Subbed
Jugo of the North Hideout
Naruto Shippuden Episode 116 English Subbed
Guardian of the Iron Wall
Naruto Shippuden Episode 115 English Subbed
Zabuza's Blade
Naruto Shippuden Episode 114 English Subbed
Eye of the Hawk
Naruto Shippuden Episode 113 English Subbed
The Serpents Pupil
Naruto Shippuden Episode 112 English Subbed
A Place to Return to
Naruto Shippuden Episode 111 English Subbed
Shattered Promise
Naruto Shippuden Episode 110 English Subbed
Memory of Guilt
Naruto Shippuden Episode 109 English Subbed
Counterattack of the Curse Mark
Naruto Shippuden Episode 108 English Subbed
Guidepost of the Camellia
Naruto Shippuden Episode 107 English Subbed
Strange Bedfellows
Naruto Shippuden Episode 106 English Subbed
Red Camellia
Naruto Shippuden Episode 105 English Subbed
Battle over the Barrier
Naruto Shippuden Episode 103 & 104 English Subbed
The Four-Corner Sealing Barrier
Naruto Shippuden Episode 102 English Subbed
Regroup!
Naruto Shippuden Episode 101 English Subbed
Everyone's Feelings
Naruto Shippuden Episode 100 English Subbed
Inside the Mist
Naruto Shippuden Episode 99 English Subbed
Raging Tailed Beast
Naruto Shippuden Episode 98 English Subbed
The Target Appears
Naruto Shippuden Episode 97 English Subbed
The Labyrinth of Distorted Reflection
Naruto Shippuden Episode 96 English Subbed
The Unseeing Enemy
Naruto Shippuden Episode 95 English Subbed
The Two Charms
Naruto Shippuden Episode 94 English Subbed
A Night of Rain
Naruto Shippuden Episode 93 English Subbed
Communicating Hearts
Naruto Shippuden Episode 92 English Subbed
Encounter
Naruto Shippuden Episode 91 English Subbed
Orochimaru's Hideout Discovered
Naruto Shippuden Episode 90 English Subbed
A Shinobi's Determination
Naruto Shippuden Episode 89 English Subbed
Compensation for Power
Naruto Shippuden Episode 88 English Subbed
Wind Style: Spiraling Shuriken!
Naruto Shippuden Episode 86-87 English Subbed
Shikamaru's Genius
Naruto Shippuden Episode 85 English Subbed
The Terrifying Secret
Naruto Shippuden Episode 84 English Subbed
Kakuzu's Abilities
Naruto Shippuden Episode 83 English Subbed
Target: Locked On
Naruto Shippuden Episode 82 English Subbed
Team 10
Naruto Shippuden Episode 81 English Subbed
Sad News
Naruto Shippuden Episode 80 English Subbed
Last Words
Naruto Shippuden Episode 78 & 79 English Subbed
Given Judgment
Naruto Shippuden Episode 76 & 77 English Subbed
The Next Step
Naruto Shippuden Episode 75 English Subbed
The Old Monk's Prayer
Naruto Shippuden Episode 74 English Subbed
Under the Starry Sky
Naruto Shippuden Episode 73 English Subbed
Akatsuki's Invasion
Naruto Shippuden Episode 72 English Subbed
Silently Approaching Threat
Naruto Shippuden Episode 71 English Subbed
Friend
Naruto Shippuden Episode 70 English Subbed
Everyone's Struggle
Naruto Shippuden Episode 68 & 69 English Subbed
Time of Awakening
Naruto Shippuden Episode 67 English Subbed
Everyone's Struggle
Naruto Shippuden Episode 66 English Subbed
Revived Souls
Naruto Shippuden Episode 64 & 65 English Subbed
Lockdown of Darkness
Naruto Shippuden Episode 63 English Subbed
Two Kings
Naruto Shippuden Episode 62 English Subbed
Teammate
Naruto Shippuden Episode 61 English Subbed
Contact
Naruto Shippuden Episode 60 English Subbed
Mutability
Naruto Shippuden Episode 59 English Subbed
A New Enemy
Naruto Shippuden Episode 57 & 58 English Subbed
Deprived of Eternal Sleep
Naruto Shippuden Episode 56 English Subbed
Squirm
Naruto Shippuden Episode 55 English Subbed
Wind
Naruto Shippuden Episode 54 English Subbed
Nightmare
Naruto Shippuden Episode 53 English Subbed
Title
Naruto Shippuden Episode 51 & 52 English Subbed
Reunion
Naruto Shippuden Episode 50 English Subbed
Picturebook tells a story
Naruto Shippuden Episode 49 English Subbed
Something important
Naruto Shippuden Episode 48 English Subbed
Bonds
Naruto Shippuden Episode 47 English Subbed
Den of the poisonous snake
Naruto Shippuden Episode 46 English Subbed
Unfinished page
Naruto Shippuden Episode 45 English Subbed
The results of betrayal
Naruto Shippuden Episode 44 English Subbed
The circumstances of the fight
Naruto Shippuden Episode 43 English Subbed
Sakura's Tears
Naruto Shippuden Episode 42 English Subbed
Orochimaru VS Jinchuriki
Naruto Shippuden Episode 40 & 41 English Subbed
Kyubi Unleashed!!
Naruto Shippuden Episode 39 English Subbed
The Bridge of Heaven and Earth
Naruto Shippuden Episode 38 English Subbed
Simulation
Naruto Shippuden Episode 36 & 37 English Subbed
A Fake Smile
Naruto Shippuden Episode 35 English Subbed
An unnecessary action
Naruto Shippuden Episode 34 English Subbed
Formation! New Team Kakashi
Naruto Shippuden Episode 33 English Subbed
The new target
Naruto Shippuden Episode 32 English Subbed
Return of the Kazekage
Naruto Shippuden Episode 31 English Subbed
The Inheritor
Naruto Shippuden Episode 29 & 30 English Subbed
Kakashi enlightened!
Naruto Shippuden Episode 28 English Subbed
The Revived Beasts
Naruto Shippuden Episode 27 English Subbed
The Impossible Dream
Naruto Shippuden Episode 26 English Subbed
10 Puppets vs 100 Puppets
Naruto Shippuden Episode 25 English Subbed
Three Minutes of Life and Death
Naruto Shippuden Episode 24 English Subbed
The Third Kazekage
Naruto Shippuden Episode 22 & 23 English Subbed
Secret Skills
Naruto Shippuden Episode 21 English Subbed
Sasoris Real Face
Naruto Shippuden Episode 20 English Subbed
Hiruko vs Two Kunoichi
Naruto Shippuden Episode 19 English Subbed
Traps Activate! Team Guys Enemies
Naruto Shippuden Episode 18 English Subbed
Break In! Button Hook Entry
Naruto Shippuden Episode 17 English Subbed
Gaara Dies!
Naruto Shippuden Episode 16 English Subbed
The Secret of Jinchuriki
Naruto Shippuden Episode 15 English Subbed
Hidden Sphere - It is Named...!
Naruto Shippuden Episode 14 English Subbed
Naruto's Growth
Naruto Shippuden Episode 13 English Subbed
A Destined Meeting
Naruto Shippuden Episode 12 English Subbed
The Retired Old Lady's Determination
Naruto Shippuden Episode 11 English Subbed
The Medical Ninja's Pupil
Naruto Shippuden Episode 10 English Subbed
Illusionary Dragon Nine Seal
Naruto Shippuden Episode 8 & 9 English Subbed
Team Kakashi deployed
Naruto Shippuden Episode 6 & 7 English Subbed
Quota Cleared and Dash Kankuro
Naruto Shippuden Episode 5 English Subbed
As the Kazekage...!
Naruto Shippuden Episode 4 English Subbed
Jinchuriki of the Sand
Naruto Shippuden Episode 3 English Subbed
The Results of Training
Naruto Shippuden Episode 1 & 2 English Subbed
Homecoming

Watch Naruto Episodes Online

Watch Naruto Season 1: Episode 1-25
 
Watch Naruto Season 2: Episode 26-52
 
Watch Naruto Season 3: Episode 53-78
 
Watch Naruto Season 4: Episode 79-104
 
Watch Naruto Season 5: Episode 105-130
 
Watch Naruto Season 6: Episode 131-156
 
Watch Naruto Season 7: Episode 157-182
 
Watch Naruto Season 8: Episode 183-208
 
Watch Naruto Season 9: Episode 209-220